Contact Advantech Search Shopping list
  1. 02-248-8306~9
  2. เข้าระบบ

นโยบายการรับประกัน

                สินค้าฮาร์ดแวร์ของ Advantech มีการรับประกันความบกพร่องเสียหายของวัสดุและคุณภาพของงาน  โดยถ้า Advantech ได้รับแจ้งข้อบกพร่องในระยะเวลาที่ครอบคลุมการประกัน  Advantechจะดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนสินค้าฮาร์ดแวร์ที่พบว่ามีข้อบกพร่องทันที

1.      ระยะเวลาและการเริ่มระยะเวลาในการประกัน

ระยะเวลาการประกันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ออกใบกำกับสินค้า สำหรับอุปกรณ์ต่างๆของ  Advantech ระยะเวลาการประกันตัวอุปกรณ์และค่าแรงจะอยู่ที่ 2 ปี  

2.      สินค้าที่ไม่ใช่ของ Advantech

สินค้าที่ไม่ใช่ของ Advantech ที่ขายโดยรายบุคคล

สินค้าทั้งหมดที่ไม่ใช่ของ Advantech จะมีระยะเวลาประกัน 1 ปี ซึ่งหากเกิน 1 ปี Advantechจะไม่ครอบคลุมประกัน ผู้ซื้อจะต้องทำการติดต่อผู้ผลิตบุคคลที่สาม สำหรับรายละเอียดการประกันและการให้หมายเลขรุ่น และหมายเลขรายการสำหรับสินค้าเหล่านั้น

สินค้าที่ไม่ใช่ของ Advantech แต่มีการขายรวมกับระบบ Advantech

สินค้าทั้งหมด ที่ไม่ใช่ของ Advantech แต่ใช้ใน ศูนย์บริการของ Advantech จะครอบคลุมระยะเวลาประกันไม่เกิน 2 ปี โดยรวมไปถึงสินค้าของบุคคลที่สาม ได้แก่ CPUs RAM Hard Drives Floppy Drives CD-ROMs Ethernet cards  Video cards และอื่นๆอีกมากมาย โดยระหว่างระยะเวลาการประกัน Advantech ขอสงวนสิทธิ์ใน การซ่อมแซม เปลี่ยน หรืออัพเกรดสินค้า ที่ไม่ใช่ของ Advantech และรายการที่มีสภาพใหม่หรือสภาพ remanufactured ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข

3.      บริการซ่อมแซมทั่วโลก

Advantech มีบริการซ่อมสินค้าและระบบทั่วโลกที่ได้รับมาตรฐาน ซึ่งรองรับทั้งในระยะเวลาประกันและนอกระยะเวลาประกัน โดยมีศูนย์บริการทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน และไต้หวัน ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้บริการซ่อมในต่างประเทศ โดยลูกค้าสามารถดูในเว็บไซต์ของเรา เพื่อหาศูนย์บริการที่ใกล้เคียงกับที่อยู่ของคุณที่สุด

4.      บริการขยายระยะเวลาการประกัน

สำหรับบริการขยายระยะเวลาการประกัน ลูกค้าสามารถซื้อได้ภายในระยะเวลาประกัน หรือหลังหมดประกันไม่เกิน 90 วัน โดยสามารถซื้อสูงสุดได้ถึง 5 ปี ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการและรายละเอียดการขยายระยะเวลาประกันได้ที่แผนกขาย Advantech ประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-248-3140

สำหรับสินค้าที่ใช้บริการซ่อมโดย Advantech ประเทศไทย ลูกค้าจะต้องติดต่อฝ่ายซ่อมบำรุง Advantech ประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-248-3140 โดยลูกค้าต้องแจ้งหมายเลข product catalog หมายเลขserial  และปัญหาโดยละเอียด ลูกค้าจะได้รับหมายเลข RMA เพื่อติดต่อการรับสินค้าคืนและการติดตามภายหลังที่มีการส่งซ่อมแซม หลังจากได้รับหมายเลข RMA ลูกค้าจะต้องส่งสินค้ามาที่ ศูนย์บริการ Advantech ประเทศไทย ตามที่อยู่ 65/15 ชั้น 1 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

6.      วิธีการขอรับบริการแบบ Global

สำหรับสินค้าที่ต้องใช้บริการซ่อมแซมจาก Advantech นอกประเทศไทย ลูกค้าจะต้องแจ้งหมายเลข product catalog หมายเลขserial  และปัญหาโดยละเอียด โดยติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีนหรือไต้หวัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.advantech.com/contact/ 

7.      การรับสินค้าคืนหลังการซ่อมแซม

ทาง Advantech ประเทศไทยจะดำเนินการจัดส่งคืนสินค้าภายหลังจากการซ่อมแซม โดยการติดต่อไปหาลูกค้าตามเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ ซึ่งทางบริษัทจะมีเอกสารการจัดส่ง RMA แนบไปด้วย ลูกค้าจะต้องทำการเซ็นต์รับของเพื่อยืนยันการรับสินค้า

8.      ความเสียหายจากการจัดส่งและการรับประกัน

            ความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ กับอุปกรณ์ Advantech ที่เกิดจากการขนส่งในระหว่างทาง จะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องของสินค้า ดังนั้นจึงไม่สามารถนับรวมในการรับประกันได้ อย่างไรก็ตามหากอุปกรณ์ของ Advantech มีประกันการขนส่งสินค้า จะสามารถครอบคลุมและรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือสามารถเรียกร้องความเสียหายจากการขนส่งได้ หาก Advantech ได้รับแจ้งการสูญเสียหรือความเสียหายในการจัดส่งภายใน 5 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ Advantech จะช่วยลูกค้าดำเนินการยื่นคำเรียกร้องและประสานงานซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าพร้อมกับเงินชดเชยค่าเสียหายจากบริษัทขนส่ง

9.      ข้อจำกัดการรับประกัน

               บริการการรับประกันจะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องที่เกิดจาก:

·       การซื้อสินค้าผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต

·       ขาดการบำรุงรักษา

·       ถอดชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต ดัดแปลงหรือใช้งานผิดวัตถุประสงค์

·       การใช้งานสินค้านอกสภาพแวดล้อมที่กำหนด

·       การเตรียมสถานที่และการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม

·       การเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมหรือการจัดการที่ไม่เหมาะสมโดยลูกค้า

·       ลูกค้าเป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือ Interfacing

·       ถ้าป้ายรับประกัน หรือ หมายเลข Serial ถูกลบออก อ่านไม่ออก หรือขาดหายไป การรับประกันจะถือเป็นโมฆะทันที

                เงื่อนไขการรับประกันที่กำหนดไว้ข้างต้นถือเป็นสิทธิ์หนึ่งเดียวและไม่มีการรับประกันประเภทอื่น ไม่ว่าทั้งการเขียนหรือการบอกเล่า ทั้งแสดงออกหรือโดยนัย โดย  ADVANTECH ปฏิเสธการรับประกันของสินค้านอกเหนือเงื่อนไขที่กำหนด และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง